.

DO INFORMACJI: projekt rozporządzenia KE_prekursory narkotykowe_ANPP & NPP

DO INFORMACJI: projekt rozporządzenia KE_prekursory narkotykowe_ANPP & NPP

komisja europejska logoKomisja Europejska prowadzi prace legislacyjne w zakresie dołączenia do załączników rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą, a państwami trzecimi, dwóch substancji:

‚4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP), CAS: 21409-26-7

  • N-phenethyl-4-piperidone (NPP), CAS: 39742-60-4.

Substancje te są regulowane w ramach załączników, w kategorii 1.

Prace legislacyjne w powyższym zakresie są związane z wykonaniem Decyzji Komisji ds. Środków Odurzających ONZ (Commission on Narcotic Drugs of the United Nations) Nr 60/12 i 60/13. Na 60 sesji Komisji podjęto decyzje o wpisaniu ANPP i NPP w tabeli 1 załącznika do Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.

ANPP i NPP są stosowane głównie w przemyśle farmaceutycznym jako prekursory do wytwarzania substancji czynnej fentanyl. Ponadto mogą służyć do nielegalnej produkcji podstawionych fentanyli – nowych substancji psychoaktywnych.

Mając na względzie powyższe, w załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia delegowanego Komisji w ww. zakresie.

Załącznik:

rozporządzenie delegowane Komisji_(WE) nr 273_2004 i (WE) nr 111_2005

Pozdrawiam serdecznie,

Marki członków stowarzyszenia