.

DO INFORMACJI: ECHA_Decyzja Rady Odwoławczej odnośnie zależności rozporządzenia REACH i rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych

DO INFORMACJI: ECHA_Decyzja Rady Odwoławczej odnośnie zależności rozporządzenia REACH i rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych

road-sign-1076229_640Tu znajdą Państwo link do decyzji w sprawie A-013-2016: https://echa.europa.eu/documents/10162/c62f8f09-7d4f-e0f3-cb04-c34425de5021

Sprawa dotyczy substancji używanej wyłącznie jako składnik produktów kosmetycznych.

Substancja została zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem REACH w II etapie – rejestracja substancji produkowanych lub importowanych w ilościach 100 – 1000 ton/rok. Dossier rejestracyjne zawierało propozycję przeprowadzenia prenatalnego badania toksyczności rozwojowej (PNDT – pre-natal developmental toxicity), które zgodnie z pkt 8.7.2 załącznika IX rozporządzenia REACH jest wymagane w zakresie informacji standardowych dotyczących substancji produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 100 ton. W celu spełnienia tych wymogów, rejestrujący zaproponował podejście przekrojowe z wykorzystaniem danych dla substancji analogicznej, wyjaśniając, że w przypadku produktów kosmetycznych obowiązuje całkowity zakaz testowania na zwierzętach zarówno gotowych produktów kosmetycznych, jak też składników produktów kosmetycznych. Zakaz dotyczy także wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych badanych na zwierzętach oraz wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych zawierających składniki testowane na zwierzętach. Agencja odrzuciła proponowane podejście i w wydanej Decyzji zażądała przeprowadzenia badania zarejestrowanej substancji na zwierzętach kręgowych.

Decyzja nie odnosiła się do ograniczonego zastosowania substancji tj. w produktach kosmetycznych, ani potencjalnych konsekwencji, w tym zakazu wprowadzania do obrotu wynikającego z rozporządzenia kosmetycznego. Rada Odwoławcza ECHA stwierdziła, że Agencja powinna uwzględnić te aspekty w Decyzji i tym samym naruszyła obowiązek właściwego uzasadnienia swojej decyzji. Decyzja została zatem uchylona, przekazana właściwemu organowi Agencji w celu podjęcia dalszych działań, natomiast opłata za odwołanie zwrócona wnoszącemu odwołanie.

Marki członków stowarzyszenia