.

Stowarzyszenie uczestnikiem debaty EURACTIV.pl „Nowe Europejskie Cele Recyklingu”

Stowarzyszenie uczestnikiem debaty EURACTIV.pl „Nowe Europejskie Cele Recyklingu”

Resized_20180302_112116Ekspercki portal informacyjny specjalizujący się w sprawach europejskich i międzynarodowych EURACTIV.pl zorganizował 2 marca 2018 roku debatę Nowe Europejskie Cele Recyklingu, którą patronatem honorowym objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Uczestniczkami debaty były Panie Małgorzata Wadzińska – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia oraz Beata Kowalczyk – ekspertka Stowarzyszenia zajmująca się zagadnieniami branży kosmetycznej.

Uczestnikami panelu byli:

 • Maria Andrzejewska, Dyrektor, Centrum UNEP/GRID – Warszawa
 • Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • Sarah Nelen, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Surowców Wtórnych, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska
 • Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Andrzej Rudka, były Doradca, Dyrekcja Generalna ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
 • Łukasz Sosnowski, Zespół ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Ministerstwo Rozwoju.

Moderatorem debaty był Maciej Krzyczkowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W programie debaty znalazły się różne zagadnienia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (circular economy):

W drodze do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

 • Wprowadzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym
 • GOZ w Polsce i UE – stan gry
 • Nowe cele recyklingu w UE – agenda Komisji Europejskiej
 • GOZ – perspektywa Parlamentu Europejskiego

Biznes i GOZ – sytuacja win-win?

 • Polska i Europejska droga w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Kluczowe obszary w implementacji GOZ
 • Rola przedsiębiorstw we wdrażaniu GOZ

Sektor żywnościowy przyjazny środowisku

 • Cykl życia produktu w gospodarce o obiegu zamkniętym
 • Sektor producentów żywności – wyzwania i możliwości

Debata była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między jej uczestnikami.

Marki członków stowarzyszenia