.

Czy kosmetyki są ważne? – „Tak” – mówi przeważająca większość europejskich konsumentów

Czy kosmetyki są ważne? – „Tak” – mówi przeważająca większość europejskich konsumentów

20170614_134407Kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała są ważne lub bardzo ważne w życiu – zadreklarowała przeważająca większość osób uczestniczących w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Cosmetics Europe w kwietniu 2017 roku. W badaniu ankietowym uczestniczyło ponad 4 000 uczestników reprezentujących różne grupy wiekowe. Ponadto, uznając zdrowie i higienę osobistą za najważniejsze kryteria jakości życia, konsumenci potwierdzili silne związki między kosmetykami i produktami do pielęgnacji ciała a poprawą jakości życia.

Te wnioski zostały zaprezentowane podczas Europejskiego Tygodnia Kosmetyków 2017, który odbył się w Brukseli w dniach 13-16 czerwca 2017 roku. Cosmetics Europe, the Personal Care Association zaprezentowało  podczas spotkania wyniki badania Consumer Insights przeprowadzonego na zlecenie Cosmetics Europe przez firmę Third-I, wśród ponad 4000 konsumentów w dziesięciu europejskich krajach. Celem badania było odpowiedzenie, w jaki sposób konsumenci postrzegają i wykorzystują kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała w swoim codziennym życiu.

Uczestnikami Cosmetics Europe Week były reprezentantki Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, które jest polskim członkiem stowarzyszenia Cosmetics Europe.

Przemysł kosmetyczny i higieny osobistej ma wartość rynkową około 77 miliardów EUR i tworzy około 2 milionów miejsc pracy w europejskim łańcuchu wartości. Jest więc ważnym czynnikiem wpływającym na europejską gospodarkę. Europejski rynek kosmetyków jest największy na świecie. Ale nasz wkład nie ogranicza się jedynie do gospodarki. Nasze produkty mają znaczenie dla europejskich konsumentów – 71% badanych konsumentów uważa je za ważne lub bardzo ważne w codziennym życiu – mówi John Chave, dyrektor generalny Cosmetics Europe.

Badanie ujawniło także, że kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała istotnie poprawiają jakość życia – tak zadeklarowało 72% uczestników ankiety. Wykazało ono także, że dobre zdrowie i higiena osobista są najbardziej istotnymi kryteria wyznaczającymi jakość życia – wskazywane były częściej nawet niż stabilność finansowa czy satysfakcjonująca praca. kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała odgrywają także ważną rolę w budowaniu poczucia własnej wartości i zwiększaniu interakcji społecznych każdego dnia. 80% konsumentów zidentyfikowało kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała jako ważne lub bardzo ważne w budowaniu poczucia własnej wartości.

O Cosmetics Europe

Cosmetics Europe to europejskie stowarzyszenie handlowe branży kosmetycznej i higieny osobistej. Jest głosem branży kosmetycznej w Europie od ponad 50 lat. Członkami Stowarzyszenia są producenci kosmetyków i produktów do pielęgnacji, a także stowarzyszenia reprezentujące branżę na szczeblu krajowym, w całej Europie. Cosmetics Europe reprezentuje ponad 4500 osób, począwszy od głównych międzynarodowych producentów kosmetyków, po małe, rodzinne firmy działające na rynkach niszowych. W 2016 roku europejski rynek kosmetyków został wyceniony na 77 mld euro.

Więcej informacji: www.cosmeticseurope.eu

https://www.cosmeticseurope.eu/files/6114/9738/2777/CE_Consumer_Insights_2017.pdf

 

Marki członków stowarzyszenia