COSMILE – największa w Polsce baza składników kosmetycznych już działa!

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) uruchomiło liczącą około 30 000 substancji bazę składników kosmetycznych COSMILE.  To rzetelne, oparte na dowodach naukowych  źródło informacji o właściwościach i działaniu, a także bezpieczeństwie poszczególnych składników produktów kosmetycznych.

Uruchomieniu bazy składników kosmetycznych COSMILE poświęcona była konferencja , którą zorganizowało 1 października 2021 roku Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD). Spotkanie poprowadziły dr inż. Anna Oborska – dyrektor generalny i wiceprezes PSPKD oraz dr inż. Iwona BiałasSafety Assessor, właściciel CosmetoSAFE Consulting. Uczestnikami spotkania było liczne grono osób reprezentujących administrację publiczną, media, środowisko akademickie, a także firmy produkcyjne, handlowe, badawcze oraz laboratoria branży kosmetycznej.

Kosmetyki to produkty, które towarzyszą nam każdego dnia. Codzienna higiena i pielęgnacja to ważne czynności, których końcowym efektem jest zdrowie, atrakcyjny wygląd i dobre samopoczucie. Według badań przeprowadzonych wśród europejskich konsumentów przez Cosmetics Europe, 72% zapytanych osób oceniło, że kosmetyki i produkty do pielęgnacji mają istotny wpływ na poprawę jakości ich życia, a 80% respondentów odpowiedziało, że produkty te są bardzo ważne w budowaniu poczucia własnej wartości.

Takie wysokie oceny znaczenia kosmetyków dla naszego dobrostanu sprawiają, że coraz więcej osób czyta informacje zawarte na etykietach, a w poszukiwaniu „dobrych składów”, sięga po wiadomości o elementach składowych produktów kosmetycznych. „Dobry skład” to zawartość substancji o określonych właściwościach i działaniu. Jak w gąszczu chemicznych związków może odnaleźć się konsument? Z pomocą zainteresowanym przychodzi COSMILE.

COSMILE, to projekt, który od 2 lat skutecznie działa w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Dziś ma premierę także w Polsce.

Przygotowanie tak ogromnej bazy to ogromne wyzwanie.- mówi dr inż. Anna Oborska, dyrektor generalny i wiceprezes PSPKD – cieszę się, że do rąk polskich użytkowników trafia bardzo potrzebne, bo rzetelne źródło informacji o składnikach produktów kosmetycznych. COSMILE, to encyklopedia składników kosmetycznych. Neutralność i źródła naukowe, to dwa filary tej bazy.

Składniki produktów kosmetycznych

Jeśli jesteś osobą, dla której skład produktu jest ważną przesłanką wyboru kosmetyku – kieruj się do cosmile.app. To tu, wpisując wskazane na opakowaniu nazwy INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), znajdziesz informację o składnikach i ich funkcji w produkcie. Informacje zawarte w bazie INCI są aktualizowane regularnie. To ważne, ponieważ surowce, to jedno z podstawowych źródeł innowacji w branży kosmetycznej. Co roku pojawiają się nowe.

Opakowanie, to kopalnia wiedzy o produkcie kosmetycznym. Informacje na nim zawarte są zresztą bardzo ściśle uregulowane w przepisach i doskonale zabezpieczają prawo konsumenta do informacji. – mówi dr inż. Anna Oborska – Problem w tym, że dla osób nieposiadających wykształcenia chemicznego, te informacje często mogą być skomplikowane. Uruchomienie COSMILE traktuję jako ważny etap na drodze do rzetelnego informowania użytkowników kosmetyków. Dzięki bazie COSMILE, zawartość kosmetyku nie będzie mieć przed Państwem tajemnic.

Co znajdziesz w bazie COSMILE? Rzetelną, opartą na wiedzy informację a także jej źródła literaturowe, w tym opinie SCSS. Czego nie znajdziesz? Ocen, ani wskazań sugerujących wybór konkretnego produktu. Wierzymy, że najlepszą decyzję o wyborze kosmetyku podejmuje dobrze poinformowany konsument.

Nie tylko konsumenci skorzystają na dostępności bazy COSMILE. – mówi dr inż. Anna Oborska – Do jej użytkowania zachęcamy także pracowników sklepów posiadających w swojej ofercie produkty kosmetyczne, kupców sieci handlowych, dostawców produktów, pracowników sieci handlowych odpowiedzialnych za produkcję kontraktową (private label), przedstawicieli administracji publicznej, dziennikarzy.

Bezpieczeństwo produktów i składników kosmetycznych

COSMILE, to także wsparcie dla osób szukających potwierdzenia bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i ich składników. O faktach i mitach wokół poszczególnych grup składników, a także odpowiedzi, których udziela na nie nauka oraz legislacja, powiedziała podczas prezentacji dr Inż. Iwona Białas.

Kwestie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych są kompleksowo regulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, dotyczącym produktów kosmetycznych. Artykuł 3 tego rozporządzenia stanowi, że produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania.

Gotowe produkty kosmetyczne oraz składniki produktów kosmetycznych podlegają szczegółowej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa stosowania. Każdy kosmetyk wprowadzany do obrotu, zgodnie z wymaganiami prawa, musi być bezpieczny. – mówi dr inż. Iwona Białas – Safety Assessor.

Tylko te produkty kosmetyczne, które pozytywnie przejdą ocenę bezpieczeństwa, mogą zostać wprowadzone do obrotu. Oceny bezpieczeństwa dokonuje ekspert – wykwalifikowany Safety Assessor.

Ocena bezpieczeństwa to wieloetapowy proces, uwzględniający m.in.: ocenę zagrożeń dla zdrowia, docelową grupę użytkowników, sposób aplikacji danego produktu, narażenie na poszczególne jego składniki. – mówi dr inż. Iwona Białas – Ocena bezpieczeństwa, to również konieczność przeprowadzenia badań – w tym toksykologicznych dla składników stosowanych w danym produkcie kosmetycznym (te co do zasady przeprowadzają producenci surowców) oraz specyficznych badań wyrobu gotowego.

Jak wartość COSMILE – opartej o dane naukowe bazy składników kosmetycznych – ocenia Safesty Assesor?

Podstawą budowania zaufania dla marki produktu kosmetycznego jest wiarygodna informacja i wiarygodne źródła danych. – mówi dr inż. Iwona Białas.

Baza COSMILE jest już dostępna – znajdą ją Państwo pod adresem cosmile.app. Korzystanie z bazy jest proste – nie wymaga logowania ani zakładania konta. Nie wiążą się z nim także dla użytkowników żadne opłaty.

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.