.

CIEKAWOSTKI z BRANŻY: Ile jest warty polski rynek kosmetyków do pielęgnacji słonecznej?

CIEKAWOSTKI z BRANŻY: Ile jest warty polski rynek kosmetyków do pielęgnacji słonecznej?

Processed with VSCOcam with hb2 presetWartość polskiego rynku kosmetyków słonecznych – według szacunków firmy Global Data – wyniosła w roku 2015 prawie 230 mln zł, osiągając wzrost rok do roku w wysokości 6,5%. Sprzedaż tych produktów wykazuje zresztą stałą  tendencję wzrostową – jej średnoroczne tempo wzrostu, poczynając od roku 2010 wyniosło 4,5%.

Polski rynek kosmetyków słonecznych należy do największych w naszym regionie, jednakże w porównaniu z wieloma krajami zachodnioeuropejskimi cechuje go wciąż relatywnie niski poziom nasycenia.

Średnia wartość wydatków na różnego rodzaju preparaty  związane z opalaniem wyniosła – w przeliczeniu na 1 mieszkańca około 6 zł, czyli 1,4 EUR.

Dla porównania: w Niemczech byłyy one dwukrotnie wyższe, w Wielkiej Brytanii i we Francji – ponad czterokrotnie a we Włoszech – ponad pięciokrotnie wyższe niż w Polsce.

Europejskim liderem zakupow produktów do pielęgnacji słonecznej jest Dania – tu każdy obywatel wydaje rocznie na ten cel około 10 EUR.

Największą wartościowo sprzedaż kosmetyków do opalania spośród wszystkich krajów UE – około 400 mln EUR wykazują – według Global Data – Włochy oraz Francja. Tuż za nimi plasuje się Wielka Brytania, osiągająca wartość 380 mln EUR.

Na podstawie: Chemia i Biznes. Rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, nr 3/2017 (18)

Marki członków stowarzyszenia