.

Normalizacja

Normalizacja

Normy stosowane w badaniach produktów kosmetycznych:

 • ISO 10130:2009 Cosmetics – Analytical methods – Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPCL, post-column photolysis and derivatization
 • ISO 15819:2009 Cosmetics – Analytical methods – Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC-MS-MS
 • ISO 12787:2011 Cosmetics – Analytical methods – Validation criteria for analytical results using chromatographic techniques
 • PN-EN ISO 16342:2013-07 Kosmetyki – Analiza produktów kosmetycznych – Ilościowe oznaczanie pirytionianu cynku, piroktonianu olaminy i klimbazolu w środkach powierzchniowo czynnych zawartych w produktach kosmetycznych o działaniu przeciwłupieżowym
 • PN-EN ISO 16343:2013-07 Kosmetyki – Analiza produktów kosmetycznych – Wykrywanie karbaminianu 3-jodo-2-propynylobutylu (IPBC) w preparatach kosmetycznych, metoda LC-MS
 • PN-EN ISO 16344:2013-10 Kosmetyki – Analiza produktów kosmetycznych – Wykrywanie filtrów UV w produktach kosmetycznych oraz oznaczanie ilościowe 10 filtrów UV metodą HPLC
 • PN-EN ISO 16521:2014-05 Kosmetyki – Metody analityczne – GC/MS metoda identyfikacji i oznaczania 12 ftalanów w próbkach kosmetyków gotowych do nastrzyków analitycznych
 • ISO/TR 17276:2014 Cosmetics – Analytical approach for screening and quantification methods for heavy metals in cosmetics
 • ISO/TR 14735:2014 Cosmetics – Analytical methods – Nitrosamines: Technical guidance document for minimizing and determining N-nitrosamines in cosmetics
 • ISO/TR 18818:2017 Cosmetics – Analitycal methods – Detection and quantitative determination of Diethanolamine (DEA) by GC/MS
 • ISO 22715:2006 Cosmetics – Packaging and labelling
 • PN-EN 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji
 • ISO/TR 24475:2010 Cosmetics – Good Manufacturing Practices – General training document
 • PN-EN ISO 16212:2011 Kosmetyki – Mikrobiologia – Oznaczanie liczby drożdży i pleśni
 • PN-EN ISO 11930:2012 Kosmetyki – Mikrobiologia – Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych
 • PN-EN ISO 17516:2014-11 Kosmetyki – Mikrobiologia – Limity mikrobiologiczne
 • PN-EN ISO 18416:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Candida albicans
 • PN-EN ISO 21150:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Escherichia coli
 • PN-EN ISO 22717:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa
 • PN-EN ISO 22718:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus
 • PN-EN ISO 18415:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie mikroorganizmów specyficznych i niespecyficznych
 • PN-EN ISO 21148:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych
 • PN-EN ISO 21149:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych
 • PN-EN ISO 29621:2017-04 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym
 • PN-EN ISO 24444:2011 Kosmetyki – Metody badań ochrony przeciwsłonecznej – Wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo
 • PN-EN ISO 24442:2012 Kosmetyki – Metody badań ochrony przeciwsłonecznej – In vivo wyznaczanie stopnia ochrony UVA w kosmetykach z filtrem ochronnym
 • PN-EN ISO 24443:2012 Wyznaczanie stopnia ochrony przeciwsłonecznej UVA w kosmetykach z filtrem ochronnym – metoda in vitro
 • ISO/TR 26369:2009 Cosmetics – Sun protection test methods – Review and evaluation of methods to assess the photoprotection of sun protection products
 • ISO 16128-1:2016 Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients and products – Part 1: Definitions for ingredients
 • ISO 16128-2:2017 Cosmetics – Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients – Part 2: Criteria for ingredients and products

 

Marki członków stowarzyszenia