Patronat: I Ogólnopolski Kongres Recyklingu

W dniach 13-14 marca 2013 w Warszawie odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Recyklingu, którego partnerem jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości. Będzie to najważniejsza międzybranżowa debata o odpadach.

 • Minęło 10 lat od wprowadzenia do polskiego prawa odpadowego zasady tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
 • Na początku stycznia 2013 r. opublikowana została nowa Ustawa o odpadach,
 • Stoimy u progu rewolucji w systemie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Niestety, w Polsce prawie 80% odpadów komunalnych nadal trafia na składowiska.

Przed nami cele 2020 roku: 50% recyklingu odpadów ze źródeł komunalnych!

 • Czy są realne?
 • Jak je zrealizować?
 • Kto zyska?
 • Kto obawia się, że straci?

Na te i inne pytania pomogą odpowiedzieć zaproszeni goście.

Pan Janez Potočnik, europejski Komisarz ds. środowiska wygłosi specjalne przemówienie. Prezentacje przedstawią uznani eksperci z Polski i z Europy, przedstawiciele samorządów i organizacji branżowych oraz naukowcy.

W dyskusjach panelowych wezmą udział m.in.:

 • poseł Tadeusz Arkit, Przewodniczący sejmowej Podkomisji stałej ds. monitorowania odpadów,

byli ministrowie środowiska:

 • prof. Andrzej Kraszewski,
 • Jerzy Swatoń

oraz przedstawiciele przedsiębiorców:

 • Iwona Jacaszek z Coca-Cola HBC,
 • Jerzy Janowicz ze StoraEnso,
 • Józef Gil z Goodyear,
 • Krzysztof Janas z Rafinerii Jedlicze

i wielu innych specjalistów.

Program i formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.KongresRecyklingu.pl

Dwudniowy program Kongresu podzielony został na części: pierwszego dnia uczestnicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowią się nad ewolucją systemu zagospodarowania odpadów Polsce oraz narzędziami kontrolnymi i finansowymi w gospodarce odpadami. Sesje robocze poświęcone będą Strategii „3R” (zapobieganie, powtórne użycie, recykling)oraz odpadom z działalności gospodarczej. Drugi dzień poświęcony będzie odpadom komunalnym w nowym systemie oraz wyzwaniom edukacyjnym, przed którymi stoi polskie społeczeństwo. Do debaty, którą poprowadzi prof. Andrzej Jasiński, przewodniczący Rady Programowej I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu pn. Miejsce Polski w unijnej strategii Europa 2020zaproszeni zostali obecny i byli ministrowie środowiska z ostatnich lat.

Uczestnikami Kongresu będą:

 • wytwórcy odpadów objętych zasadą tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tj. wprowadzający na rynek m.in. baterie, oleje, opakowania, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • producenci komponentów do ww. produktów,
 • firmy zbierające i przetwarzające odpady,
 • przedstawiciele administracji publicznej (rządu i samorządów).

Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita, radio PIN oraz wiele pism i portali branżowych. Planowane są obszerne relacje z tego wydarzenia.

Organizatorami Kongresu są organizacje odzysku:

 • Centrum Utylizacji Opon,
 • ElektroEko,
 • Konsorcjum Olejów Przepracowanych,
 • REBA i Rekopol,
 • Stowarzyszenie EKO-PAK.
 • Organizacja projektu ma charakter niekomercyjny. Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW, a uczestnicy ponosić będą jedynie koszty wyżywienia (opłata w wysokości 500 zł.). Organizacje odzysku współfinansują organizację Kongresu.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.