UWWTD | Wstępne porozumienie PE i Rady dot. dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych

Parlament Europejski oraz Rada UE osiągnęły – w ramach zakończonych 29 stycznia 2024 roku negocjacji trójstronnych – wstępne porozumienie polityczne dot. tekstu Dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD). Celem podjętych prac nad nowelizacją dyrektywy jest między innymi ochrona środowiska wodnego przed mikrozanieczyszczeniami, a wdrażanym środkiem – m.in. objęcie sektora kosmetycznego i farmaceutycznego opłatami z tytułu […]