DO INFORMACJI | Rewizja rozporządzenia detergentowego | Raport Komisji IMCO przyjęty

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przyjęła 24 stycznia 2024 zasadniczą większością głosów opinię dotyczącą wniosku Komisji Europejskiej w zakresie przeglądu rozporządzenia w sprawie detergentów – 14-CAsDetergents_EN.pdf (europa.eu). Dostrzegamy w niej szereg pozytywnych dla branży zmian, m.in. w zakresie: Cyfrowego paszportu produktu ➡ znaczne ograniczenie ilości cyfrowych paszportów poprzez wprowadzenie podejścia opartego na modelu (zamiast […]