ROP | kolejna wersja projektu ustawy opublikowana

30 grudnia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wdrażający do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy SUP. Projekt ten jest wynikiem przeprowadzonych w kwietniu 2021 r. konsultacji publicznych i aktualnie został skierowany do […]