PSPKD partnerem “Platformy Dyskusyjnej ROP” , 30 sierpnia 2021 (poniedziałek), godz. 9:00 – 15:00

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało długo wyczekiwany projekt ustawy o nowym modelu ROP – rozszerzonej odpowiedzialności producentów, w którym wytwórcy np. opakowań lub produktów w opakowaniach biorą większy udział finansowy w krajowej gospodarce odpadami. Treść dokumentu jest Państwu bardzo dobrze znana. PSPKD przygotowuje w tej chwili uwagi branży, które zostaną zgłoszone w trybie konsultacji społecznych […]