Zgromadzenie Ogólne już za nami – rok 2020 w liczbach

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, którego obrady odbyły się wczoraj – 31 maja 2021 roku – podjęło uchwały zatwierdzające: sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020 sprawozdanie finansowe za rok 2020 program działalności oraz preliminarz dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok 2021. Uczestniczący w Zgromadzeniu Członkowie podjęli także uchwałę w […]

Omnibus III (TiO2) | OPUBLIKOWANY

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl