Projekt 17 ATP do CLP

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl

SENT_Komunikat MF

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl

Pozwolenia uzyskane w tzw. szybkiej ścieżce rejestracyjnej | PRODUKTY MOGĄ POZOSTAĆ NA RYNKU DO UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI

URPL przychylił się prośby Stowarzyszenia i przyjął korzystne dla Przemysłu podejście umożliwiające pozostanie w obrocie produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji, na które wydawane jest pozwolenie uzyskiwane w tzw. szybkiej ścieżce rejestracyjnej, do czasu upływu ich terminu ważności. W załączeniu przekazujemy Państwu odpowiedź z URPL, w której czytamy: „możliwe jest pozostawienie na rynku produktów biobójczych przeznaczonych […]

Zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (w załączeniu). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj 18 sierpnia 2020 r.  Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych w dokumencie jest dostosowanie do wymagań ustanowionych na mocy załącznika VIII do CLP, m.in. poprzez umożliwienie w Polsce […]