Wspieramy pierwszy społeczny Plebiscyt na Czystą Gminę

Razem z Fundacją Nasza Ziemia zachęcamy: wskażmy te gminy, w których urzędy solidnie realizują zadania związane z utrzymaniem czystości i gospodarką odpadami. Plebiscyt odbywa się w ramach akcji “Sprzątanie świata”. Celem plebiscytu jest wskazanie i docenienie tych samorządów, które w ocenie mieszkańców dobrze radzą sobie z utrzymaniem czystości i gospodarką odpadami. Jeśli na terenie gminy […]