Metody alternatywne do badań na zwierzętach a rozporządzenie REACH

Pod koniec czerwca ECHA opublikowała swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące badań na zwierzętach. Przy jego opracowaniu jako główne źródło informacji agencja wykorzystała dokumentację przesłaną przez przedsiębiorców w okresie od 1 czerwca 2008 roku do 28 lutego 2011 roku. Zgodnie z jedną z zasad rozporządzania REACH, badania na zwierzętach mogą być przeprowadzane jedynie w ostateczności, wtedy gdy […]