Stowarzyszenie członkiem Colipy!

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości uzyskało w połowie czerwca pełne członkostwo (Active Associations Member) w paneuropejskiej organizacji kosmetycznej Colipa – The European Cosmetics Association (www.colipa.eu). Nasze członkostwo jest wynikiem pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia Colipy w kwestii zmiany statutu w sposób umożliwiający członkostwo więcej niż jednej organizacji z każdego kraju. Tym samym, pełne członkostwo […]

Wiedza o kosmetykach i chemia kosmetyczna – tudia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia ogłosiła tegoroczny nabór na studia podyplomowe z zakresu chemii i technologii kosmetyków. Studia przeznaczone są dla absolwentów chemii, biotechnologii, farmacji, biologii i kierunków pokrewnych. Zapewniają wiedzę na temat zasad tworzenia kosmetyków, doboru substancji czynnych, metod i organizacji produkcji oraz oceny skuteczności i bezpieczeństwa produktów. Ponadto, słuchacze uzyskują praktyczną […]