Patronat: Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej

Zbliża się I Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej, która odbędzie się w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2011. Organizatorem konferencji jest magazyn Chemia i Biznes, natomiast Stowarzyszenie znalazło się w gronie patronów tego wydarzenia. Nasz ekspert, dr inż. Anna Oborska, przedstawi prezentację na temat zastosowania fosforanów w środkach czystości w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych. Więcej […]

Stowarzyszenie w Radzie Reklamy

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości przystąpiło do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Misją Rady Reklamy jest dbanie o uczciwość przekazu reklamowego oraz jego zgodność ze standardami określonymi przez Kodeks Etyki Reklamy. Rada Reklamy przeciwdziała rozpowszechnianiu reklam, które wprowadzają w błąd, naruszają podstawowe wartości społeczne czy też zagrażają uczciwej konkurencji. Stowarzyszenie poprzez przystąpienie do Rady […]

Parabeny – gorąca dyskusja w Komisji Europejskiej

Parabeny są substancjami, które od wielu lat znajdują zastosowanie w bardzo wielu produktach kosmetycznych, spożywczych i farmaceutycznych. Związki te są często kluczowe dla bezpieczeństwa produktów codziennego użytku, ponieważ zabezpieczają żywność, farmaceutyki i kosmetyki przed drobnoustrojami mogącymi działać szkodliwie na zdrowie. Podczas lutowego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Produktów Kosmetycznych przy KE wywiązała się gorąca dyskusja związana […]