V.Laboratories nowym Członkiem Stowarzyszenia. Witamy!

Z radością informujemy, że do grona Członków Stowarzyszenia dołączyła firma V.Laboratories. V. Laboratories jest producentem kosmetyków i preparatów antybakteryjnych, aktywnym także w sektorze private labels. Więcej informacji znajduje się na stronie www.vlaboratories.pl. Jesteśmy przekonani, że wszyscy Członkowie Stowarzyszenia odczują korzyści płynące z dołączenia do naszej organizacji kolejnej ważnej firmy.

Patronat: Kongres Beauty Innovations 2011

W dniach 25-26.05.2011 roku w Warszawie odbędzie się III edycja Beauty Innovations „Surowce kosmetyczne – źródło sukcesu Twojej firmy”. Tematem wiodącym kongresu będzie innowacyjne podejście do tworzenia kosmetyków. Uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z nowymi możliwościami testowania preparatów pielęgnacyjnych oraz trendy surowcowe kształtujące obraz przemysłu kosmetycznego. Program uzupełnią specjalistyczne wykłady na temat skutecznych strategii marketingowych […]

Sukcesy Stowarzyszenia – rok 2010

Zbliżający się koniec roku sprzyja podsumowaniom. Stowarzyszenie zadało sobie pytanie o konkretne najważniejsze efekty zrealizowanych działań, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do ułatwienia funkcjonowania Członkom naszej organizacji. Z radością odnotowaliśmy następujące sukcesy: W zakresie opiniowania i interpretacji legislacji: Uzyskanie od Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych deklaracji w sprawie skierowania do organów nadzoru informacji […]