Globol Polska nowym Członkiem Stowarzyszenia. Witamy!

Do grona Członków Stowarzyszenia dołączyła firma Globol Polska www.globol.pl. Globol jest dystrybutorem produktów biobójczych oraz środków czystości. Dziękując władzom firmy Globol za okazane zaufanie, wyrażamy przekonanie, że przystąpienie do Stowarzyszenia kolejnego ważnego gracza rynkowego przyniesie wszystkim Członkom odczuwalne korzyści.

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – zasadnicze zmiany regulacji prawnych

Międzynarodowa konferencja „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w świetle planowanych, zasadniczych zmian regulacji prawnych”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK oraz Rekopol Organizację Odzysku S.A., poświęcona była przede wszystkim przedstawieniu założeń do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz skutków wprowadzenia zamierzonych zmian […]