Udział Stowarzyszenia w pracach Grupy Roboczej ds. Produktów Kosmetycznych przy KE

Stowarzyszenie bierze aktywny udział w pracach Grupy Roboczej ds. Produktów Kosmetycznych działającej przy Komisji Europejskiej. W ramach prac Grupy uczestniczymy także w spotkaniach podgrup roboczych mających na celu ułatwienie wdrożenia nowego rozporządzenia kosmetycznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Prace Grupy Roboczej dotyczą, między innymi, kwestii związanych ze stopniem zaawansowania prac nad metodami alternatywnymi do badań […]