Kongres HPCI

W dniach 24-25 listopada, w Warszawie, odbyła się międzynarodowa konferencja HPCI (Home and Personal Care Ingredients). Konferencja została zorganizowana przez SOFW (Wydawnictwo H. Ziolkowsky GmbH z Augsburga) we współpracy z Polskim Towarzystwem Kosmetologów oraz Niemieckim Stowarzyszeniem Ekspertów Branży Perfumeryjnej, Mydlarskiej i Środków Piorących (SEPAWA). Stowarzyszenie wzięło czynny udział w wystawie (stoisko) i kongresie naukowym. Tematyka […]

Dyrektywa regulująca oznakowanie produktów do farbowania włosów – opublikowana

W połowie listopada wchodzi w życie Dyrektywa Komisji 2009/134/WE, wprowadzająca uregulowania odnośnie umieszczania na etykietach produktów przeznaczonych do farbowania włosów, dodatkowych ostrzeżeń. Wymagania dyrektywy odnoszą się w głównej mierze do utleniających i niektórych nieutleniających produktów do farbowania włosów, zawierających w swoim składzie substancje silnie oraz bardzo silnie uczulające. Celem dyrektywy jest ulepszenie systemu informowania konsumentów […]

Pre-rejestracja substancji wielkotonażowych

30 listopada 2009 r. upływa ostateczny termin rejestracji wstępnej dla substancji chemicznych: produkowanych lub importowanych w Unii Europejskiej w ilości 1 000 ton rocznie lub więcej, sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR kat. 1 lub 2) i produkowanych lub importowanych w UE w ilości co najmniej 1 tony rocznie, sklasyfikowanych jako […]

Dyrektywa regulująca stosowanie PPD i PTD w farbach do włosów – opublikowana

13 października br. opublikowana została dyrektywa zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego. Dyrektywa wprowadza uregulowanie zastosowania p-fenylenodiaminy (PPD) i tolueno-2,5- diaminy (PTD) w produktach do farbowania włosów, ograniczając ich maksymalne stężenia odpowiednio do 2% oraz 4%. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów zaklasyfikował te substancje jako […]

Kongres SEPAWA

W dniach 14-16 pażdziernika 2009 odbył się w Wurzburgu (Niemcy) Kongres SEPAWA, który został połączony z Europejską Konferencją Detergentową (European Detergents Conference). Konferencji towarzyszyła wystawa na której przedstawiono nowości dla przemysłu detergentowego i kosmetycznego. Równolegle odbyła się naukowa sesja posterowa. W tegorocznej SEPAWIE udział wzięło około 1500 osób, z czego duża część uczestniczyła także w […]