Akcyza – rozporządzenie MF dopuszczające benzoesan denatonium do skażania alkoholu etylowego już obowiązuje

Z dniem 27 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie MF z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy. Stowarzyszenie brało aktywny udział w pracach […]