Badania genotoksyczności/mutagenności składników kosmetycznych – stanowisko SCCP

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich opublikował stanowisko dotyczące badania genotoksyczności/mutagenności składników stosowanych w produktach kosmetycznych bez udziału zwierząt. Według SCCP przy obecnym stanie wiedzy, testy wykonywane w układach in vivo odgrywają bardzo istotną rolę podczas określenia własności mutagennych wielu związków stosowanych w kosmetykach. Wykonanie testów in vivo jest według Komitetu Naukowego nadal niezbędne w przypadku […]

Budowa i funkcjonowanie włosów – artykuł dr Anny Oborskiej

W magazynie “Kosmetyka Profesjonalna” został opublikowany artykuł autorstwa dr inż. Anny Oborskiej, dyrektora ds. techniczno-legislacyjnych Stowarzyszenia, „Budowa i funkcjonowanie włosów”. Zapraszamy do lektury! Budowa i funkcjonowanie włosów, dr inż. Anna Oborska – Kosmetyka Profesjonalna, 2009

Zakaz testowania składników kosmetyków na zwierzętach – od 11 marca 2009

Począwszy od 11 marca 2009 roku obowiązywać będzie zakaz przeprowadzania testów substancji kosmetycznych na zwierzętach i obrotu nimi. Wyjątkiem są tutaj badania toksyczności powtórnej dawki, toksyczności reprodukcyjnej i toksykokinetyki – wg harmonogramu badania te powinny zostać zastąpione metodami alternatywnymi w 2013 roku. Komisja Europejska ustanowiła w roku 2004 powyższy harmonogram dotyczący stopniowego zastępowania badań składników […]

GHS – publiczne konsultacje ECHA

Dostęp do tej części witryny wymaga zalogowania.W celu uzyskania loginu i hasła, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia:biuro@kosmetyki-detergenty.pl