Dlaczego warto należeć do stowarzyszeń? – publikacja w Gazecie Wyborczej

Z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego bardzo mocno skorelowany jest sukces gospodarczy kraju – uważa prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers. Dla gospodarki lepiej, kiedy ludzie są aktywni, kiedy uczą się nie tylko w szkołach, ale i organizacjach, kiedy podejmują wspólnie nowe wyzwania – dodaje. Nie demonstrujemy, do stowarzyszeń nie należymy, nie wiemy, co to wolontariat […]

Głos Stowarzyszenia na rzecz utworzenia spójnego systemu gospodarki zużytymi produktami

Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się w prace nad projektem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (projekt z dnia 4 czerwca 2008 r.) będącym obok projektu ustaw o bateriach i zużytym sprzęcie elektrycznym oraz odzysku i recyklingu opakowań, ważnym elementem systemu gospodarki odpadami. W piśmie skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Stowarzyszenie zwróciło uwagę na fakt, że rozbieżności […]

Akcyza – nasze postulaty w Gazecie Prawnej

W wyniku zaangażowania Stowarzyszenia w prace nad projektem ustawy o podatku akcyzowym oraz współpracy w tym zakresie z firmą KPMG, w Gazecie Prawnej (16.06.08) ukazał się obszerny materiał przedstawiający postulaty branży w odniesieniu do zagrożeń, jakie projekt ustawy o podatku akcyzowym niesie dla producentów tych kosmetyków i środków czystości, które zawierają w swoim składzie powyżej […]

Ogólne Zgromadzenie 2008. Podsumowanie 2007 i zielone światło na przyszłość

Ogólne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości odbyło się 2 czerwca 2008 roku. Zebrani członkowie zaakceptowali dokonania Stowarzyszenia w minionym okresie poprzez zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku oraz udzielenie Zarządowi absolutorium. Omówione zostały sprawy organizacyjne, udział w procesach legislacyjnych, współpraca z władzami, mediami i innymi podmiotami, a także obecność na […]