Zagrożenia dla branży w ustawie o podatku akcyzowym

Dostrzegając konkretne zagrożenia, jakie opublikowany projekt ustawy o podatku akcyzowym niesie dla producentów tych kosmetyków i środków czystości, które zawierają w swoim składzie powyżej 1,2% alkoholu etylowego, Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się w trwający obecnie proces konsultacji zewnętrznych. Produkty te staną się produktami akcyzowymi, gdyż dla celów podatku akcyzowego będą traktowane jako “alkohol etylowy” (niezależnie od […]

Klasyfikacja według GHS – obawy i postulaty

“Oznaczanie znaczącej większości produktów jako “produkt żrący” i stosowanie specjalnych zamknięć grozi zmniejszeniem wrażliwości konsumentów na to oznaczenie i specjalny rodzaj zamknięcia – a to z kolei może spowodować, że nie będą oni z odpowiednią ostrożnością podchodzić do stosowania produktów o właściwościach rzeczywiście żrących lub stwarzających zagrożenie poważnego uszkodzenia oczu” – czytamy w stanowisku Stowarzyszenia […]

Zastosowanie silikonów w przemyśle kosmetycznym – artykuł dr inż. Anny Oborskiej

Artykuł autorstwa dr inż Anny Oborskiej, dyrektora ds. techniczno-legislacyjnych Stowarzyszenia, na temat zastosowania silikonów w przemyśle kosmetycznym (I część) został opublikowany w magazynie “Kosmetyka Profesjonalna”. Zapraszamy do lektury! Zastosowanie silikonów w przemyśle kosmetycznym, dr inż. Anna Oborska, Kosmetyka Profesjonalna 2008

Rozporządzenie KE w sprawie opłat i należności na rzecz EACh

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 107 z 17.4.2008, s. 6) opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i […]

Baza CosIng jest już dostępna!

Na stronach Komisji Europejskiej dostępna jest już baza składników kosmetyków CosIng, która powstała w oparciu o informacje na temat składników umieszczonych w aneksach do Dyrektywy Kosmetycznej 76/786/WE, w Wykazie Składników Kosmetycznych oraz w opiniach przedstawianych przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP). Baza zawiera wszystkie dane, począwszy od przyjęcia Dyrektywy Kosmetycznej w 1976 r., i […]

Konferencja prasowa “Opalenizna na miarę XXI wieku”

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości zorganizowało 2 kwietnia 2006 roku konferencję prasową “Opalenizna na miarę XXI wieku, czyli co dzieje się w naszej skórze, gdy z odcieni bladych zmienia ona kolor na oliwkowy?” Ekspert Stowarzyszenia, dr inż. Anna Oborska, odpowiedziała uczestnikom na pytania: Jakie są pozytywne (!) i negatywne efekty promieniowania słonecznego na […]