Wiadomości z Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN)

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) przyjął bez żadnych poprawek Dobre Praktyki Wytwarzania (GMP) jako normę EN ISO 22716:2007. CEN zwrócił się z wnioskiem do organów odpowiadających w poszczególnych krajach członkowskich za normalizację, o nadanie GMP statusu normy krajowej. Polski Komitet Normalizacyjny jest zobligowany do publikacji normy do maja 2008 roku.