.

14.11.2014 – Warsztaty CLP – Oznakowanie produktów chemicznych

14.11.2014 – Warsztaty CLP – Oznakowanie produktów chemicznych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości ma przyjemność zaprosić do udziału w warsztatach pt. „Oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP” Warsztaty poprowadzi pani dr Monika Wasiak Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

Celem warsztatów jest uzyskanie wiedzy nt. prawidłowego oznakowania produktów chemicznych, wynikającego z rozporządzenia CLP, a także dzięki przewidzianej podczas warsztatów godzinnej sesji pytań i odpowiedzi – uzyskanie wyjaśnień na nurtujące pytania przed zbliżającym się terminem wejścia w życie kolejnych wymagań kluczowego dla branży rozporządzenia CLP.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyki i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

 Podczas warsztatów Uczestnicy uzyskają informacje dotyczące m.in.: 

  • Zasad oznakowania opakowania transportowego, zbiorczego w myśl przepisów CLP
  • Sporządzania etykiet zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP
  • Jak powinna wyglądać etykieta ostrzegawcza
  • Identyfikator produktu
  • Zwroty H
  • Zwroty P
  • Zwroty EUH
  • Piktogramy
  • Odstępstw, które można wykorzystać podczas przygotowywania etykiety
  • Ograniczeń, o których należy pamiętać.

Bardzo istotnym elementem szkolenia jest sesja pytań i odpowiedzi. Podczas sesji będzie można uzyskać odpowiedzi na wiele ważnych pytań oraz poznać aktualne problemy branży m.in. praktyczny wymiar definicji wprowadzania do obrotu, oznakowanie opakowań zestawów promocyjnych czy też zasad doboru wielkości czcionki na etykiecie produktów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w szkoleniu.

Marki członków stowarzyszenia