ZAPROSZENIE | FORUM “Opakowania przyszłości” – Ewolucja czy rewolucja? Szanse i zagrożenia w świetle nowych przepisów dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych kosmetyków i detergentów , Warszawa, 21 kwietnia 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w Forum “OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI” – Ewolucja czy rewolucja?  Szanse i zagrożenia w świetle nowych przepisów dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych kosmetyków i detergentów. Wydarzenie organizuje 21 kwietnia 2020 roku w Warszawie Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowała działania na rzecz ochrony środowiska. Wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem mają być wykorzystane jako okazja do wspierania wzrostu gospodarczego, a polityka unijna w wielu obszarach ma być podporządkowana kwestiom klimatu. Opakowanie staje się – także w branżach kosmetycznej i detergentowej – jednym z wiodących elementów strategii zrównoważonego rozwoju. Celem jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i zminimalizowanie zużycia surowców poprzez utworzenie zamkniętej pętli procesów, w myśl zasad „Circular Economy”.

Zapraszamy Państwa do udziału w szerokiej debacie o opakowaniach przyszłości w branży kosmetycznej i detergentowej. Uczestnicząc w Forum zdobędą Państwo wiedzę, która pomoże dobrze przygotować się do nieuchronnych zmian zachodzących w otoczeniu prawnym – na gruncie prawa europejskiego i polskiego.

W roku 2020 stoimy również w przededniu zmiany polskiego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi, której celem ma być wdrożenie do polskiego prawa postanowień znowelizowanej dyrektywy w sprawie odpadów, a w szczególności systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Obecnie tworzone są podwaliny pod nowy system ROP – Stowarzyszenie bierze aktywny udział w pracach, prezentując stanowisko branży kosmetycznej i detergentowej, współpracując ściśle z innymi organizacjami branżowymi.  Zmiany dotyczyć będą każdego producenta wprowadzającego produkty w opakowaniach do obrotu. Wprowadzenie ROP to najbardziej fundamentalna reforma systemu zarządzania odpadami, jaka kiedykolwiek miała miejsce w Polsce. Polscy Producenci-Wprowadzający będą musieli liczyć się z ogromnymi wzrostami opłat ROP, nawet przy założeniu najbardziej efektywnego modelu. Zgodnie z dostępnymi szacunkami, opłaty związane z funkcjonowaniem ROP w Polsce wzrosną od 15 do 40 razy w ciągu najbliższych 2–5 lat, a po roku 2025, kiedy to zwiększą się unijne cele recyklingu – potencjalnie jeszcze bardziej.

Prelegentami, których zaprosiliśmy do udziału w konferencji, są najlepsi – polscy i europejscy – eksperci: przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E., Sojuszu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta EXPRA, liczni praktycy z firm i organizacji branżowych polskich i międzynarodowych a także przedstawiciele organizacji odzysku opakowań.

Program Forum znajdą Państwo TU:

Agenda Forum Opakowania Przyszłości

Uczestnicząc w Forum uzyskają Państwo  niezbędną wiedzę w zakresie:

 • Opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym
 • Projektowania opakowań w nowej rzeczywistości prawnej
 • Systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

 Do udziału w Forum zapraszamy szczególnie:

 • Właścicieli i kadrę zarządzającą
 • Pracowników działów odpowiedzialnych za projekty wiązane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska
 • Pracowników działów kontroli jakości, badawczo-rozwojowych i działów wdrożeń
 • Pracowników działów marketingu i rozwoju produktu

Patronami Forum “Opakowania przyszłości” są:

 • AISE
 • Cosmetics Europe
 • EXPRA
 • ZP EKO-PAK
 • Rekopol

Patronami medialnymi Forum “Opakowania przyszłości” są:

 • Internetowy Magazyn Chemiczny imch.pl
 • Plastime Magazine

Uwaga! Pracownicy firm członkowskich Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego otrzymują atrakcyjne rabaty. Niższe ceny otrzymają osoby, które dokonają zgłoszeń udziału do dnia 20 marca 2020.

Tu dokonają Państwo rejestracji: https://forumopakowaniaprzyszlosci.konfeo.com/pl/groups

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.