.

Stowarzyszenie sygnatariuszem stanowiska wprowadzających produkty w opakowaniach

Stowarzyszenie sygnatariuszem stanowiska wprowadzających produkty w opakowaniach

Tu znajdą Państwo finalną wersję stanowiska wprowadzających produkty w opakowaniach (zainicjowanego przez EKO-PAK), zawierającego uwagi oraz pytania w odniesieniu do założeń systemu ROP opracowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Stowarzyszenie jako jeden z sygnatariuszy dokumentu, aktywnie współpracowało z EKO-PAK w tym zakresie. Stanowisko zostało  przekazane do Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, jako wspólne stanowisko wprowadzających.

Załącznik:

Koncepcja ROP Ministerstwa Środowiska – wspólne stanowisko organizacji r…

 

Marki członków stowarzyszenia