.

Chemikalia

Chemikalia

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ze zm. U. Nr 63, poz. 322
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110630322

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity U. 2001 nr 62 poz. 627
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

Marki członków stowarzyszenia