.

Akcyza

Akcyza

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – tekst jednolity (U. 2009 nr 3 poz. 11)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090030011

Marki członków stowarzyszenia