.

Towary paczkowane

Towary paczkowane

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (U. 2009 nr 91 poz. 740)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090910740 – tekst jednolity

Marki członków stowarzyszenia