.

Produkty biobójcze

Produkty biobójcze

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych ze zm. http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation

Marki członków stowarzyszenia