Kosmetyki

Ustawodawstwo UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20160812&from=EN

ATP do rozporządzenia kosmetycznego:

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 344/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III, V i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0344&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 483/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Polidocanol)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0483&from=PL

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 658/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (hair dye products)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0658&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1197/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (hair and eyelash dyes)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1197&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 358/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (parabens & triclosan)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0358&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 866/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające załączniki III, V i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (alkyl (C16, C18, C22) trimethylammonium chloride, citric acid (and) silver citrate, ETH-50 (nano))

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0866&from=EN

 • Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 866/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego załączniki III, V i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0866R(01)&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1003/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (MCI-MI)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1003&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Parabens)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1004&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1190 z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (hair dyes)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1190&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1298 z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (3-Benzylidene Camphor)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1298&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/314 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (DEGEE)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0314&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/621 z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (ZnO)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0621&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/622 z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (KOH)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0622&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1120 z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Carbon Black)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1120&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1121 z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Ethyl Lauroyl Arginate HCl)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1121&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1143 z dnia 13 lipca 2016 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych(Titanium Dioxide )

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1143&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1198 z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Methylisothiazolinone)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1198&from=EN

 • SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/314 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0314R(01)&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/237 z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (hair and eyelash dyes)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0237&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/238 z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Benzophenone-3)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0238&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1224 z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Methylisothiazolinone)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1224&from=EN

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1410 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (HICC, (chloro)atranol)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1410&from=EN

 •  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1413 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (ZnO (colorant))

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1413&from=EN

Dodatkowe rozporządzenia/decyzje/zalecenia/komunikaty:

 • DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0674&from=EN

 • DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0257&from=EN

 • KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach i zakazu wprowadzania do obrotu oraz w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie metod alternatywnych w branży produktów kosmetycznych

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0135&from=EN

 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych: uznanie normy EN ISO 22716:2007 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji za normę zharmonizowaną)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:123:FULL&from=EN

 • ZALECENIA KOMISJI z dnia 22 września 2006 r. w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0647&from=EN

Wytyczne/dodatkowe dokumenty informacyjne:

 • Wytyczne do zgłaszania ciężkich działań niepożądanych (SUE)

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13251/attachments/1/translations

 • MANUAL OF THE WORKING GROUP ON COSMETIC PRODUCTS (SUB-GROUP ON BORDERLINE PRODUCTS) ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS REGULATION (EC) NO 1223/2009 (ART. 2(1)(A)); VERSION 2.2 (FEBRUARY 2016)

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/23104

 • Guidance document on the demarcation between the cosmetic products Directive 76/768 and the medicinal products Directive 2001/83 as agreed between the commission services and the competent authorities of Member States

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13032/attachments/1/translations

 • Catalogue of nanomaterials used in cosmetic products placed on the market

http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/nanomaterials_en

 • THE SCCS NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC INGREDIENTS AND THEIR SAFETY EVALUATION 9 th revision

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Najbliższe spotkanie Grupy Roboczej ds. Kosmetyków odbędzie się 1 czerwca 2020 r., w godz. 14.15 – 15:45.

W załączeniu znajdą Państwo projekt porządku obrad z uprzejmą prośbą o ewentualne Państwa uwagi/komentarze do dnia 26 maja 2020 r.

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.