.

Detergenty

Detergenty

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1406037728667&uri=CELEX:02004R0648-20120419 ze zm.

 

Marki członków stowarzyszenia