.

Deklaracje Marketingowe

Deklaracje Marketingowe

  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655&from=EN

  • Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetics products

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14582/attachments/1/translations

  • SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat oświadczeń o produktach sporządzanych na podstawie wspólnych kryteriów w branży kosmetycznej

                http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0580&from=EN

  • Technical document on cosmetic claims – Agreed by the Sub-Working Group on Claims (version of 3 July 2017): “free from” & “hypoallergenic”

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847

Marki członków stowarzyszenia