Zaproszenie: warsztaty CLP

Przepisy CLP wprowadzają w całej Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS). CLP przyjmuje prawie wszystkie klasy i kategorie zagrożeń obowiązujące w GHS. Wyjątek stanowią niektóre zagrożenia niższej kategorii, takie jak płyny łatwopalne kategorii 4, toksyczność ostra kategorii 5, działanie żrące […]

Konferencja: „Rozporządzenie kosmetyczne… i co dalej?”

6 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości zatytułowana „Rozporządzenie kosmetyczne….i co dalej”. Wydarzenie zostało skierowane do całej branży kosmetycznej, a wysoka frekwencja świadczy o tym, jak wielkim wyzwaniem jest dla niej nowe prawo. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 zostało opublikowane dnia 30 listopada 2009 r., […]

Seminarium: Karty charakterystyki dla detergentów – aspekty praktyczne

7 maja 2013 r. Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości zorganizowało seminarium dotyczące kart charakterystyki. Naszym prelegentem był tym razem dr Andrzej Kalski – Dyrektor Departamentu ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych i ekspert z dziedziny prawodawstwa chemicznego. Tematyka związana z kartami charakterystyki, ich tworzeniem i obowiązkami poszczególnych […]

Konferencja: Rozporządzenie kosmetyczne… i co dalej?

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości ma przyjemność zaprosić na konferencję dotyczącą tematów kluczowych dla branży kosmetycznej. Tym razem chcemy pochylić się ponownie nad rozporządzeniem kosmetycznym 1223/2009, które już niebawem wejdzie w życie. Naszym Gościem Specjalnym będzie wybitny ekspert europejski, Dyrektor ds. Technicznych i Legislacyjnych Cosmetics Europe, dr Gerald Renner – osoba reprezentująca europejski […]

Seminarium: Produkty biobójcze

Stowarzyszenie edukuje przedsiębiorców. 7 marca 2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało seminarium pt. „Rozporządzenie biocydowe – to już zaraz! Nowe obowiązki i wyzwania dla producentów produktów biobójczych już od września 2013″. Seminarium cieszyło się ogromnym powodzeniem. Uczestnikami wydarzenia byli nie tylko Członkowie Stowarzyszenia, ale także przedstawiciele innych wiodących na rynku firm branżowych. Uczestnicy seminarium uzyskali wiedzę dotyczącą […]