Udział w projektach

Udział w projektach

 • Nowa inicjatywa A.I.S.E. – projekt PREP-L2 – jeszcze bardziej skoncentrowane płynne detergenty pralnicze!

  ikonka_detergenty

  Uruchomienie nowej  inicjatywy obejmującej kolejny etap koncentracji detergentów pralniczych w płynie do prania energicznego (Heavy Duty Low Suds) i do prania delikatnego (Light Duty Low Suds) planuje A.I.S.E. – Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości. Kto może być uczestnikiem PREP-L2? PREP-L2 jest skierowany do każdej firmy produkującej lub wprowadzającej…

  >
 • Det Net

  post

  Det Net to system uruchomiony przez A.I.S.E. w roku 2013. Podstawę  idei tego systemu stanowi utworzenie ośrodka eksperckiego, który dzięki posiadanemu dostępowi (na zasadzie poufności i anonimowości) do receptur wyrobów i wyników ich testów toksykologicznych, dokonywać będzie oceny toksykologicznej nowych produktów starając się maksymalnie wykorzystać dane toksykologiczne produktów o formułach…

  >
 • Keep Caps From Kids

  post

  Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości wsparło międzynarodową kampanię edukacyjną A.I.S.E. „Keep Caps From Kids – Przechowuj kapsułki poza zasięgiem dzieci”. Projekt jest dobrowolną inicjatywą europejskiej branży środków czystości. A.I.S.E. we współpracy ze swoimi członkami, stowarzyszeniami i producentami zobowiązało się do prowadzenia kampanii edukacyjnej dla konsumentów, w celu promowania właściwego…

  >
 • Czysty i bezpieczny dom – gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży

  post

  Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych zrealizowało projekt gry edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, którego celem jest nauczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się i stosowania detergentów. Uruchomiliśmy stronę internetową czystyibezpiecznydom.pl, po wejściu na którą użytkownik ma możliwość przejścia do gry lub skorzystania z porad, dzięki którym…

  >
 • Charter for Sustainable Cleaning 2010

  post

  Program  Charter for Sustainable Cleaning jest dobrowolną ogólnoeuropejską inicjatywą branży detergentowej zmierzającą do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Cele te są realizowane poprzez stałe podnoszenie standardów wytwarzania oraz stosowania detergentów i innych środków czystości przeznaczonych do użytku domowego i przemysłowego. Projekt promuje i…

  >
 • Rozporządzenie Kosmetyczne

  post-pink

  Rozporządzenie kosmetyczne to niezwykle kompleksowy obszar legislacyjny Unii Europejskiej. Prace nad aktem od początku postrzegane były przez przemysł  kosmetyczny jako wyzwanie i wymagały pełnego zaangażowania. Stowarzyszenie brało aktywny udział w pracach na forum UE zarówno w ramach Grupy Roboczej ds. produktów kosmetycznych, jak i podgrup roboczych. Zasadniczym celem prac było…

  >
 • Kampania: Pierz mądrze. Mniej znaczy więcej.

  post

  „Pierz mądrze – mniej znaczy więcej!” to kolejny etap uruchomionej w 2006 r kampanii edukacyjnej. Jej założeniem jest wprowadzenie na polski rynek, wzorem krajów Europy Zachodniej, produktów bardziej skoncentrowanych. Korzyści, jakie płyną z koncentracji, to: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego dzięki mniejszym opakowaniom ograniczenie energii wykorzystywanej w procesie wytwarzania, dystrybucji i…

  >

Marki członków stowarzyszenia