Rok 2013

Rok 2013

 • Zaproszenie: warsztaty CLP

  Przepisy CLP wprowadzają w całej Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS). CLP przyjmuje prawie wszystkie klasy i kategorie zagrożeń obowiązujące w GHS. Wyjątek stanowią niektóre zagrożenia niższej kategorii, takie jak płyny łatwopalne kategorii 4, toksyczność…

  >
 • Konferencja: „Rozporządzenie kosmetyczne… i co dalej?”

  6 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości zatytułowana „Rozporządzenie kosmetyczne….i co dalej”. Wydarzenie zostało skierowane do całej branży kosmetycznej, a wysoka frekwencja świadczy o tym, jak wielkim wyzwaniem jest dla niej nowe prawo. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 zostało opublikowane…

  >
 • Seminarium: Karty charakterystyki dla detergentów – aspekty praktyczne

  7 maja 2013 r. Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości zorganizowało seminarium dotyczące kart charakterystyki. Naszym prelegentem był tym razem dr Andrzej Kalski – Dyrektor Departamentu ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych i ekspert z dziedziny prawodawstwa chemicznego. Tematyka związana z kartami charakterystyki,…

  >
 • Konferencja: Rozporządzenie kosmetyczne… i co dalej?

  Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości ma przyjemność zaprosić na konferencję dotyczącą tematów kluczowych dla branży kosmetycznej. Tym razem chcemy pochylić się ponownie nad rozporządzeniem kosmetycznym 1223/2009, które już niebawem wejdzie w życie. Naszym Gościem Specjalnym będzie wybitny ekspert europejski, Dyrektor ds. Technicznych i Legislacyjnych Cosmetics Europe, dr Gerald…

  >
 • Seminarium: Produkty biobójcze

  Stowarzyszenie edukuje przedsiębiorców. 7 marca 2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało seminarium pt. „Rozporządzenie biocydowe – to już zaraz! Nowe obowiązki i wyzwania dla producentów produktów biobójczych już od września 2013″. Seminarium cieszyło się ogromnym powodzeniem. Uczestnikami wydarzenia byli nie tylko Członkowie Stowarzyszenia, ale także przedstawiciele innych wiodących na rynku firm branżowych….

  >

Marki członków stowarzyszenia